Ασφαλιστικά Ταμεία

Το Διαγνωστικό μας Κέντρο δέχεται Ασθενείς ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία:

 

Οι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πληρώνουν 15% συμμετοχή. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνονται τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία συμβεβλημένα με το Κέντρο μας:

  • ΙΚΑ, (από 1η Ιανουαρίου 2012)
  • ΟΓΑ, (από 1η Ιανουαρίου 2012)
  • ΟΑΕΕ,από (1η Ιανουαρίου 2012)
  • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • Οίκος Ναύτου, (από 1η Απριλίου 2012)
  • ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012 (Εδώ περιλαμβάνονται: ΤΣΜΕΔΕ, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΤΣΑΥ)
  • Δ.Ε.Η. (από 1η Μαΐου 2012)
  • ΤΑΠΟΤΕ (από 16η Μαΐου 2012)

 

*** Επιπροσθέτως το Διαγνωστικό μας Κέντρο συνεργάζεται με Εταιρίες Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπου οι όροι συμμετοχής προκύπτουν σε συνεννόηση – συμφωνία του Κέντρου μας, με την εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία

*** Σε Ασθενή ο οποίος δεν υπάγεται σε κάποιο από τα παραπάνω ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπεται κανονική πληρωμή με έκδοση τιμολογίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο