Με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τώρα και στο Αίγιο
Με μεγάλη γκάμα διαγνωστικών εξετάσεων

Δεχόμαστε ασφαλισμένους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων (ΦΕΚ Β2 | 4-1-2021) οι τιμές για τις υπηρεσίες που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID – 19 έχουν ως εξής:
(α) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS – COV – 2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Realtime – PCR είναι 47€
(β) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-COV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) είναι 10€
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών στο διαγνωστικό μας εργαστήριο.

Η Β’ Ακτινοδιάγνωση Αιγίου, επαναπροσδιορίζει την έννοια “Διαγνωστικό Κέντρο”, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο:

Με τεχνολογία αιχμής σε απεικονιστικές μονάδες και εξοπλισμό
Με προσωπικό απόλυτα εξειδικευμένο στο αντικείμενο της διαγνωστικής
Με 20 και πλέον χρόνια εμπειρίας στον κλάδο

Από τις 4/8/2017 στο Διαγνωστικό μας Κέντρο στο Αίγιο δεχόμαστε παραπεμπτικά Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για Ψηφιακή – Ψηφ/μένη Μαστογραφία

Μετάβαση στο περιεχόμενο