Μαστογραφία

*** Η εξεταζόμενη θα πρέπει να προσέλθει από την 1η έως την 10η μέρα του κύκλου

*** Εάν η εξεταζόμενη είναι άνω των 40 ετών θα πρέπει να πραγματοποιεί μία εξέταση ανά έτος. Επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίσει προηγούμενη Μαστογραφία την οποία έκανε σε ηλικία 35-36 ετών

Μετάβαση στο περιεχόμενο